Samenwerkingsprotocol Inspectie JenV en IGJ inzake forensische zorg

De Inspectie Justitie en Veiligheid (Inspectie JenV) en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) kunnen voortaan op het gebied van de forensische zorg onderling onder meer medische gegevens over patiënten uitwisselen. Dat is vastgelegd in de Reparatiewet forensische zorg die 1 oktober 2023 van kracht is geworden. Het gaat vooral om nieuwe bevoegdheden voor de Inspectie JenV die haar inzage in medische dossiers regelen.

Tot voor kort was er onduidelijkheid of de Inspectie JenV gezondheidsgegevens mocht inzien vanwege het medische beroepsgeheim dat op dossiers rust. Terwijl zij die informatie soms wel nodig had voor haar toezicht op forensische zorginstellingen. De Reparatiewet forensische zorg regelt nu dat de Inspectie JenV medische informatie kan opvragen bij forensische instellingen. De instellingen moeten die gegevens dan verstrekken. 

Ook regelt deze reparatiewet dat de twee inspecties medische informatie met elkaar kunnen delen onder strikte voorwaarden. De IGJ mocht gezondheidsinformatie wel inzien maar niet delen met de Inspectie JenV. 

Vanaf nu mogen de inspecties bij elkaar deze gegevens opvragen. De inspectie die de gegevens nodig heeft moet er bij de ander uitdrukkelijk om vragen en aangeven waarom die informatie voor haar noodzakelijk is. Zij moet waarborgen dat de ontvangen/verstrekte gegevens geheim blijven.
Om dit goed te regelen hebben de Inspectie JenV en de IGJ een samenwerkingsprotocol op het gebied van forensische zorg opgesteld, zoals de Wet forensische zorg vereist.