Plan van aanpak De inburgering van statushouders vanuit de asielopvang

De Inspectie Justitie en Veiligheid gaat samen met andere inspecties onderzoek doen naar de inburgering van asielzoekers met een verblijfstatus.