Reactie inspecties op voortgangsrapportage Tertaal 3 2018 van de RvdK

De Inspectie Justitie en Veiligheid en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd reageren in deze brief op de eerste voortgangsrapportage, Tertaal 3, van de Raad voor de Kinderbescherming.