Brochure Toezicht voor een veilige en rechtvaardige samenleving

De Inspectie Veiligheid en Justitie bestaat sinds januari 2012. Ze is ontstaan uit een samenvoeging van de Inspectie Openbare Orde en Veiligheid en de Inspectie voor de Sanctietoepassing. In 2014 zijn de taken van de Commissie Integraal Toezicht Terugkeer bij de Inspectie ondergebracht. Per januari 2015 heeft de Inspectie er taken bijgekregen vanuit de Jeugdwet. Hiermee houdt de Inspectie toezicht op het brede domein van veiligheid en justitie, variërend van politie tot sanctietoepassing, van jeugd, migratie tot nationale veiligheid. In de brochure van de Inspectie Veiligheid en Justitie vindt u een beschrijving van de organisatie, de missie en taak, het toezichtsveld en de werkwijze van de Inspectie.