Casusonderzoek in Noord-Brabant - Onderzoek na overlijden van een baby

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en de Inspectie Justitie en Veiligheid ontvingen in november 2017 een melding van het onverwachte overlijden van een baby aan de gevolgen van kindermishandeling. De melding was voor de inspecties aanleiding onderzoek te doen naar het handelen van de bij het gezin betrokken professionals en instellingen. In dit onderzoek betroffen het de volgende organisaties:

  • de Raad voor de Kinderbescherming
  • de William Schrikker Stichting Jeugdbescherming & Jeugdreclassering
  • Careyn Jeugdgezondheidszorg
  • ASVZ Ouder & Kind voorzieningen