666 publicaties

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type publicatie kiezen, zoals brochures of jaarverslagen

Bijlage C: Benodigde documenten na afloop van een toets of incident

Dit document bevat een overzicht van de benodigde documenten na afloop van een toets of incident. Deze bijlage hoort bij het ...

Protocol | 10-12-2012

Zelfevaluatie-instrument

Het zelfevaluatie-instrument is een instrument dat de Inspectie Veiligheid en Justitie heeft ontwikkeld. Met behulp van dit ...

Protocol | 10-12-2012

Bijlage I: Protocol Kwalitatieve Steekproeven

Dit protocol heeft als doel om inzicht te geven in de werkwijze die de Inspectie Veiligheid en Justitie hanteert bij het trekken ...

Protocol | 10-12-2012

Bijlage B: Format rapportage - Systeemoefening

Van iedere systeemoefening wordt door de veiligheidsregio een evaluatie gemaakt. In deze evaluatie worden de resultaten ...

Protocol | 10-12-2012

Bijlage F: Toelichting Groslijst vragen Zelfevaluatie

De Inspectie VenJ wil graag op de hoogte blijven van de ontwikkelingen binnen de regio’s op het gebied van de (voorbereiding op) ...

Protocol | 10-12-2012

Bijlage G: Logboek praktijktoets

Bijlage 'Logboek praktijktoets'. Dit is een bijlage bij het protocol 'Zelfevaluatie-instrument - Handreiking evaluatie ...

Protocol | 10-12-2012

Bijlage H: Checklist acitiviteiten

Checklist activiteiten aangevuld met geschatte aantal uren per proces.

Protocol | 10-12-2012

Bijlage J: Methodologisch Kader Kwalitatieve Steekproeven

Dit document heeft als doel om te beschrijven op welke wijze de Inspectie VenJ kwalitatieve steekproeven kan gebruiken om ...

Protocol | 10-12-2012

Aangifte doen: de burger centraal?

Meer dan 90 procent van alle aanhoudingen in Nederland vindt plaats op aanwijzing van een aangever of getuige. Daarom is het van ...

Rapport | 22-11-2012

Toetsingskader plaatsing in isolatie

De Inspectie Veiligheid en Justitie hanteert bij haar onderzoeken toetsingskaders. Deze toetsingskaders geven aan welke aspecten ...

Toetsingskader | 11-06-2012

Zie ook