698 publicaties

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Periode

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type publicatie kiezen, zoals brochures of jaarverslagen

Bijlage E: Observatievragen

Dit document bevat een gebundeld overzicht van alle waarnemervragen. Dit is een bijlage bij het protocol ...

Protocol | 10-12-2012

Bijlage D: Instructie waarnemen Meldkamer

Dit protocol geeft een nieuwe systematiek weer voor waarnemers. In voorgaande toetsen werd aan de waarnemers gevraagd alles te ...

Protocol | 10-12-2012

Bijlage C: Benodigde documenten na afloop van een toets of incident

Dit document bevat een overzicht van de benodigde documenten na afloop van een toets of incident. Deze bijlage hoort bij het ...

Protocol | 10-12-2012

Zelfevaluatie-instrument

Het zelfevaluatie-instrument is een instrument dat de Inspectie Veiligheid en Justitie heeft ontwikkeld. Met behulp van dit ...

Protocol | 10-12-2012

Bijlage I: Protocol Kwalitatieve Steekproeven

Dit protocol heeft als doel om inzicht te geven in de werkwijze die de Inspectie Veiligheid en Justitie hanteert bij het trekken ...

Protocol | 10-12-2012

Bijlage B: Format rapportage - Systeemoefening

Van iedere systeemoefening wordt door de veiligheidsregio een evaluatie gemaakt. In deze evaluatie worden de resultaten ...

Protocol | 10-12-2012

Bijlage F: Toelichting Groslijst vragen Zelfevaluatie

De Inspectie VenJ wil graag op de hoogte blijven van de ontwikkelingen binnen de regio’s op het gebied van de (voorbereiding op) ...

Protocol | 10-12-2012

Bijlage G: Logboek praktijktoets

Bijlage 'Logboek praktijktoets'. Dit is een bijlage bij het protocol 'Zelfevaluatie-instrument - Handreiking evaluatie ...

Protocol | 10-12-2012

Bijlage H: Checklist acitiviteiten

Checklist activiteiten aangevuld met geschatte aantal uren per proces.

Protocol | 10-12-2012

Bijlage J: Methodologisch Kader Kwalitatieve Steekproeven

Dit document heeft als doel om te beschrijven op welke wijze de Inspectie VenJ kwalitatieve steekproeven kan gebruiken om ...

Protocol | 10-12-2012