Onderzoek naar functioneren PPC’s

De Inspectie Justitie en Veiligheid onderzoekt het functioneren van de vier Penitentiaire Psychiatrische Centra (PPC’s). In deze brede doorlichting schenkt zij bijzondere aandacht aan de positie van de gedetineerde patiënt.

Een PPC is gevestigd in een penitentiaire inrichting (PI). Gedetineerden die een verstandelijke beperking hebben, een psychiatrische aandoening of beide krijgen in zo’n centrum 24-uur psychiatrische zorg. Deze gedetineerden zitten in voorlopige hechtenis of moeten een straf uitzitten. Dat kunnen zij niet doen in een reguliere inrichting vanwege de specifieke zorg die zij nodig hebben. Het gaat hierbij niet om de uitvoering van tbs-maatregelen, daarvoor zijn andere centra.   

In haar onderzoek kijkt de Inspectie JenV hoe de rechten van de gedetineerde patiënten worden gewaarborgd, hoe met hen wordt omgegaan en hoe het staat met de interne veiligheid voor personeel en patiënten. Ook weegt zij personele aspecten mee: is er bijvoorbeeld voldoende goed opgeleid personeel?
Voor deze PPC-doorlichting heeft de Inspectie JenV een apart normenkader gemaakt.

De PPC’s hebben als doel om bij te dragen aan de veiligheid van de samenleving door straffen en maatregelen ten uitvoer te leggen en gedetineerde patiënten te behandelen en begeleiden. Door de behandeling moet het risico dat zij later weer de fout ingaan zo klein mogelijk worden. De vier PPC’s zijn onderdeel van de PI Haaglanden, PI Vught, PI Zwolle en het Justitieel Centrum Zaanstad. Er verblijven in totaal ongeveer 700 gedetineerde patiënten.

PI Zwolle
Beeld: ©DJI