Toezicht dat ertoe doet - Koers Inspectie Justitie en Veiligheid 2020

De Inspectie Justitie en Veiligheid bestaat vijf jaar. Deze brochure beschrijft de hoofdlijnen van de koers voor de komende jaren.