Brief aan Zeeuwse gemeenten over jeugdbeschermingsmaatregelen

Op 1 december jl. hebben de Zeeuwse gemeenten het conceptbesluit genomen om per 1 januari 2021 geen nieuwe jeugdbeschermingsmaatregelen toe te wijzen aan Intervence en de lopende maatregelen over te dragen aan drie andere gecertificeerde instellingen.

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en de Inspectie Justitie en Veiligheid (verder: de inspecties) zijn door het ministerie van Justitie en Veiligheid gevraagd om hier een oordeel over te geven. In deze brief beschrijven zij hun zorgen over dit voorgenomen besluit. Daarnaast vermeldt de brief welke informatie de inspecties nodig hebben om dit voorgenomen besluit te kunnen beoordelen.