Brief Voortgangsbrief intensief toezicht inspecties JJI's en scholen

De kwaliteit van de behandeling, zorg en scholing van jongeren die in Justitiële Jeugd Inrichtingen verblijven, is sinds deze zomer verder verslechterd. Zeker één inrichting voldoet niet meer aan de eisen die de wet stelt aan activiteitenprogramma’s voor deze jongeren.