Brief Deelpublicatie CBS kenmerken gedupeerde gezinnen kinderopvangtoeslagenaffaire

In deze brief vraagt de Inspectie Justitie en Veiligheid de aandacht van de minister voor Rechtsbescherming voor de eerste deelpublicatie door het Centraal Bureau voor de Statistiek in het kader van het onderzoeksprogramma van de Inspectie naar de rol van de jeugdbescherming bij door de toeslagenaffaire gedupeerde gezinnen.