Brief stand van zaken intensief toezicht JJI's november 2022

Brief van de vier inspecties (Inspectie Justitie en Veiligheid, Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, Inspectie van het Onderwijs, Nederlandse Arbeidsinspectie) over de stand van zaken intensief toezicht JJI's.