JJI Het Keerpunt

Rapport over een doorlichting van Justitiële Jeugdinrichting Het Keerpunt door de Inspectie Veiligheid en Justitie, de Inspectie Jeugdzorg, de Inspectie voor de Gezondheidszorg en de Inspectie van het Onderwijs. De doorlichting richtte zich op de kwaliteit van de sanctietoepassing in Het Keerpunt.