Casusonderzoek Zeeland - Onderzoek naar aanleiding van het onverwacht overlijden van een baby

De inspectie voor de Gezondheidszorg, Inspectie Jeugdzorg en Inspectie Veiligheid en Justitie onderzochten het handelen van organisaties en professionals die betrokken waren bij een gezin in Zeeland. Tijdens het hulpverleningstraject overleed onverwacht het jongste kind in dit gezin.