Jeugdreclassering - Vakmanschap binnen kaders

Aan jeugdreclassering zijn (bijzondere) voorwaarden verbonden. Het is de taak van jeugdreclasseerders om toezicht te houden op naleving van die voorwaarden. In dit rapport staan aanbevelingen om de kwaliteit van handelen bij (het vaststellen van) overtredingen van de voorwaarden te verbeteren.