Samen verantwoordelijk in geslotenheid - Een onderzoek naar onderlinge afstemming en samenwerking tussen een jeugdhulpaanbieder en een school na een ongeval met een jongere

In juni 2017 loopt een jongere, die verblijft in een instelling voor gesloten jeugdhulp, samen met een andere jongere weg van school. De jongere verdrinkt tijdens deze wegloopactie. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in oprichting, de Inspectie van het Onderwijs en de Inspectie Justitie en Veiligheid onderzochten deze calamiteit.