Jeugdbescherming Overijssel - Verantwoorde Hulp voor Jeugd

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en de Inspectie Justitie en Veiligheid (IJenV) hebben in oktober 2018 bij Jeugdbescherming Overijssel een toets Verantwoorde Hulp voor Jeugd uitgevoerd, om te bepalen of Jeugdbescherming Overijssel jeugdbeschermings- en jeugdreclasseringsmaatregelen voldoende uitvoert.

Op basis van dit onderzoek concludeert de inspectie dat de kwaliteit van de uitvoering van jeugdbeschermings- en jeugdreclasseringsmaatregelen door Jeugdbescherming Overijssel voldoende is. Jeugdbescherming Overijssel voldeed op het moment van de toets in oktober 2018 aan 27 van de 28 onderzochte verwachtingen. Één verwachting was nog onvoldoende: Professionals zetten de hulp tijdig in.

Vervolg

De inspecties hebben met Jeugdbescherming Overijssel afspraken gemaakt om tot verbetering van bovenstaand punt te komen. De inspecties achten Jeugdbescherming Overijssel in staat om verantwoorde hulp te bieden en vertrouwen erop dat Jeugdbescherming Overijssel concrete verbetermaatregelen doorvoert om aan alle verwachtingen bij de genoemde criteria te voldoen en blijven de ontwikkelingen volgen vanuit hun reguliere toezichtrol.