Toetsingskader Halt (maart 2015)

De Inspectie Veiligheid en Justitie houdt samen met de Inspectie Jeugdzorg toezicht op Halt in Nederland. Dit toetsingskader geeft aan welke aspecten van het functioneren van Halt de Inspecties in hun onderzoek betrekken en welke normen zij daarbij hanteren.