Kader Begeleiding en Toezicht

De Inspectie Justitie en Veiligheid houdt op het gebied van jeugd toezicht op de uitvoering van strafrechtelijke beslissingen ten aanzien van jeugdigen. Dit betekent dat zij toezicht houdt op Halt, de Raad voor de Kinderbescherming, de justitiële jeugdinrichtingen en de gecertificeerde instellingen, in het geval van jeugdreclassering. Dit kader gaat in op de criteria die de Inspectie JenV hanteert ten aanzien van de uitvoering van begeleiding en toezicht door de ondertoezichtstaande instellingen.