Jaarverantwoording Zorginstellingen en Jeugd

Aanbieders van jeugdhulp, jeugdbescherming of jeugdreclassering zijn wettelijk verplicht jaarlijks verantwoording af te leggen over hun prestaties. Dit doen zij door middel van de Jaarverantwoording Zorginstellingen en Jeugd dat voor alle belanghebbenden is te vinden op de website jaarverslagenzorg.nl.

Jeugddomein eerste keer

Omdat het voor het jeugddomein het eerste jaar is dat actief  toezicht wordt gehouden op  tijdige verantwoording, is besloten om niet onmiddellijk handhavend op te treden. De  aanbieders die voor 15 september 2016 hun Jaarverantwoording 2015 Zorginstellingen en Jeugd niet hebben aangeleverd,  zijn aangeschreven en nagebeld.

In gebreke blijvende aanbieders

Kindertherapiepraktijk FILOSENS en Zorgboerderij en Schapenhouderij de Groote hebben desondanks geen jaarverantwoording over 2015 aangeleverd. Zij zijn daar op gewezen. Hen is meegedeeld dat zij vanaf volgend jaar een last onder dwangsom kunnen krijgen als zij hun jaarverantwoording over 2016 niet op tijd en volledig aanleveren.