Uitkomst tussentijds toezicht JJI Het Keerpunt: deel aanbevelingen opgepakt, drie verbeterpunten vragen nog aandacht

Justitiële jeugdinrichting Het Keerpunt heeft een deel van eerder uitgebrachte aanbevelingen opgepakt en opgelost. Er zijn onder andere maatregelen genomen om de toegangscontrole te verbeteren en correcte toepassing van ordemaatregelen en disciplinaire straffen te bevorderen. Op andere verbeterpunten wordt op korte termijn echter meer van de inrichting verwacht. Bijvoorbeeld over drugsontmoediging, medische en psychische screening van jongeren die in het weekend binnenkomen en de aanwezigheid van school bij de bespreking van behandelplannen. Dit blijkt uit tussentijds toezicht van de Inspectie Veiligheid en Justitie en de Inspectie Jeugdzorg1. De Inspecties hebben de jeugdinrichting dan ook gevraagd om binnen acht weken aan te geven hoe ze de openstaande verbeterpunten gaat oplossen.

1 Sinds 1 oktober 2017 de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in oprichting.

Tussentijds toezicht

Naar aanleiding van het eerder uitgebrachte rapport ‘Doorlichting JJI Het Keerpunt’ hebben de Inspecties op 30 augustus 2017 tussentijds toezicht uitgevoerd bij de jeugdinrichting. Met tussentijds toezicht wordt, enige tijd na het verschijnen van een inspectierapport, nagegaan in hoeverre organisaties aanbevelingen hebben opgepakt en of vervolgonderzoek nodig is. De Inspecties achten in dit geval vervolgonderzoek bij Het Keerpunt niet nodig. Wel verwachten de Inspecties binnen acht weken een brief van de jeugdinrichting, waarin ze aangeeft hoe ze de openstaande verbeterpunten gaat oplossen.

Beeld: DJI