Inspecties positief over voorstel voor jeugdbescherming in Zeeland

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en de Inspectie Justitie en Veiligheid constateren dat de eerste fase van het plan van Jeugdbescherming west om bestuurlijk te fuseren met Intervence genoeg garanties biedt voor een toekomstbestendige jeugdbescherming in Zeeland. De inspecties roepen daarom alle partijen op om snel te beslissen over het uitwerken van het plan en vervolg te geven aan het bestendigen van de Zeeuwse jeugdbescherming.

De inspecties gaven in februari 2021 een negatief oordeel over het plan van de dertien Zeeuwse gemeenten om cliënten en medewerkers van Intervence over te dragen aan drie andere gecertificeerde instellingen. Daarop hebben de  gemeenten aan Jeugdbescherming west gevraagd of een overname van de activiteiten van Intervence mogelijk is.
Op 9 april ontvingen de inspecties de zogenaamde business case fase 1 van Jeugdbescherming west. De inspecties keken wat het plan betekent voor de betrokken kinderen en hun gezinnen en toetsten of het volledig, realistisch en duurzaam is.

Oordeel inspecties

De inspecties constateren dat dit plan voldoende garanties biedt voor een toekomstbestendige jeugdbescherming in Zeeland en minimale risico’s bevat voor de continuïteit van zorg aan cliënten. De inspecties adviseren alle partijen om zo spoedig mogelijk door te gaan met de uitwerking van fase 2.

Kantoor Intervence in Middelburg
Beeld: Google Maps