Brief aan staatssecretaris JenV inzake HTL Hoogeveen

Er mag geen enkele vorm van geweld worden gebruikt om gedrag van asielzoekers in de Handhavings- en Toezichtlocatie (HTL) in Hoogeveen te corrigeren. Daar hebben ook de buitengewone opsporingsambtenaren (boa’s) die er werken niet de vereiste wettelijke bevoegdheid voor, stelt de Inspectie Justitie en Veiligheid. Zij vraagt de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid deze onrechtmatige situatie te beëindigen en het fouilleren en toepassen van geweld op de HTL te stoppen.