Incidentonderzoek terugkeer Bangladesh - Plan van aanpak

Op 5 januari 2018 wordt een vreemdeling bij (begeleide) terugkeer in Bangladesh opgewacht door officials. Die officials beschikken over diverse stukken uit het Nederlandse strafdossier van de vreemdeling.

De Inspectie Justitie en Veiligheid gaat het verloop van deze informatie-uitwisseling onderzoeken en de afwegingen die daarbij zijn gemaakt.