Rapport Internationale Rechtshulp Gewogen

De Inspectie Justitie en Veiligheid heeft onderzoek gedaan naar de wijze waarop de informatie-uitwisseling tussen de Nederlandse en Bengaalse autoriteiten in deze casus is verlopen en de wijze waarop de strafrechtketen en de vreemdelingenketen elkaar daarover hebben geïnformeerd.