Rapport Grenstoezicht en opsporing

De aanpak van criminele bendes die mensen over de Nederlandse grens smokkelen komt niet goed van de grond. De Koninklijke Marechaussee (KMar) heeft slechts een beperkt beeld over aard en omvang van deze mensensmokkel. Zij richt zich bij de bestrijding hiervan vooral op incidenten en niet op een structurele aanpak via langer durende onderzoeken. Daarnaast zorgt het personeelsbeleid voor een snel verloop van medewerkers met kennis en ervaring. Terwijl die juist nodig zijn voor de aanpak van mensensmokkel. De Inspectie Justitie en Veiligheid concludeert dit in haar rapport Grenstoezicht en opsporing.