Regeling toezicht terugkeer vreemdelingen

In de 'Regeling toezicht terugkeer vreemdelingen' staat dat de Inspectie Veiligheid en Justitie er op toeziet dat alle betrokken instanties hun taken bij het terugkeerproces humaan en zorgvuldig uitvoeren.