Uitkomst onderzoek naar uitzetting ziek Georgisch meisje

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) en de Inspectie Veiligheid en Justitie (Inspectie VenJ) hebben een onderzoek ingesteld naar het medisch handelen voorafgaand aan de uitzetting van het Georgische meisje Renata dat bij aankomst in Polen ernstig ziek bleek te zijn.

De Inspecties oordelen dat er geen sprake is geweest van medisch-inhoudelijke tekortkomingen.  De diagnose had wel eerder, in Nederland, gesteld kunnen worden. De vertraging in het vaststellen van de ziekte is niet nadelig geweest voor het verloop van de behandeling die in Polen heeft plaatsgevonden.

De Inspecties oordelen kritisch over de gebrekkige overdracht van medische gegevens. Die overdracht is  vanwege het medisch beroepsgeheim teveel een reactief proces. Daarom geven de Inspecties de staatssecretaris in overweging om de asielzoeker bij overplaatsing zijn medisch dossier te laten meenemen.