Verantwoorde beschermde opvang voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen

De Inspectie Jeugdzorg en de Inspectie Veiligheid en Justitie gaan in 2015 samen onderzoek doen naar de kwaliteit van de beschermde opvang. In deze opvang worden alleenstaande minderjarige vreemdelingen - waarvan men vermoedt dat zij slachtoffer van mensenhandel/mensensmokkel zijn of kunnen worden - ondergebracht. In de bijlage vindt u het plan van aanpak van dit onderzoek.