Onderzoek overlijden asielzoeker in Detentiecentrum Rotterdam

De betrokken functionarissen van de vreemdelingenketen hebben hun taken goed uitgevoerd ten aanzien van de kwaliteit en de uitvoering van de gevolgde procedures.

Dat blijkt uit onderzoek door de Inspectie Veiligheid en Justitie op verzoek van staatssecretaris Dijkhoff naar de suïcide van Zuid-Afrikaan K. op 15 juni 2015 in het Detentiecentrum Rotterdam. Er waren geen signalen door medewerkers ontvangen vanuit de heer K. zelf, de advocaat en de medische beroepsgroep, dat er bij K. medisch gezien sprake was van bijzonderheden. De heer K. was in afwachting van uitzetting naar Frankrijk op grond van een Dublin-claim.

Aandachtspunten

Uit het onderzoek komen wel aandachtspunten naar voren met betrekking tot de vastlegging en uitwisseling van eventueel relevante informatie. De Inspectie beveelt de vreemdelingenketen aan structureel in gesprek te blijven met medewerkers over het signaleren en vastleggen van relevante (medische) informatie omtrent vreemdelingen in procedure. Tevens adviseert de Inspectie op casusniveau altijd deugdelijk te motiveren en vast te leggen welk dwangmiddel waarom wordt ingezet.

Staatssecretaris Dijkhoff eens met strekking aanbevelingen Inspectie

Staatssecretaris Dijkhoff laat in een reactie weten te betreuren dat de Zuid-Afrikaanse staatsburger de heer K. is overleden als gevolg van suïcide. Hij is het eens met de strekking van de aanbevelingen van de Inspectie. Daarbij vindt hij het van groot belang dat alle organisaties en betrokkenen alert blijven op het juist toepassen van de procedures, het oppikken van relevante signalen en deze ook vastleggen. Zonder daarbij te vervallen in teveel bureaucratie. Zeker in het huidige tijdsbeeld waarbij er grote druk op alle betrokken organisaties staat om de vluchtelingeninstroom in goede banen te leiden, aldus staatssecretaris Dijkhoff.