Jaarbeeld Terugkeer 2015 gepubliceerd

De Inspectie Veiligheid en Justitie houdt toezicht op de begeleide gedwongen terugkeer van vreemdelingen. Dit jaarbeeld van de Inspectie over het terugkeerproces beschrijft op hoofdlijnen de bevindingen van de in 2015 gemonitorde uitzettingen.

Uitzetting zorgvuldig uitgevoerd

De Inspectie concludeert in het algemeen dat de uitzettingen op zorgvuldige wijze zijn uitgevoerd. Daarbij is maatwerk geleverd door de medewerkers van de Koninklijke Marechaussee. Het gebruik van hulpmiddelen is naar het oordeel van de Inspectie proportioneel geweest.

Voorbereiding gedwongen vertrek moet beter

Wel concludeert de Inspectie dat het voorbereiden van het gedwongen vertrek door de Dienst Terugkeer en Vertrek verbetering behoeft als het gaat om de informatievoorziening voorafgaand aan de uitzetting. Zo is vaak sprake van incorrecte en/of onvolledige informatie als het gaat om de bagage van een vreemdeling, zijn fysieke kenmerken en/of zijn medische gesteldheid. Deze constatering is eerder door de Inspectie gedaan en is dus een zorgpunt te noemen.

Ook komt het voor dat de vreemdelingen kort voor vertrek van de vlucht op Schiphol worden overgedragen aan medewerkers van de Koninklijke Marechaussee. Dit kan ertoe leiden dat de voorbereidingstijd onder druk komt te staan.

In het rapport ‘Jaarbeeld Terugkeer 2015’ vindt u een gedetailleerde weergave van de bevindingen van de Inspectie.