Inspectie VenJ neemt deel aan Europees project over toezicht op gedwongen terugkeer

De Inspectie Veiligheid en Justitie neemt sinds 1 september 2016 deel aan het Forced Return Monitoring II project (FReM II) van het International Center for Migration Policy Development (ICMPD). Het doel van het project is te komen tot een goed functionerende Europese pool van terugkeer monitors met een gemeenschappelijk toetsingskader en een geharmoniseerde werkwijze.

FReM II: trainingen, workshops en bijeenkomsten voor een Europese werkwijze

Het FReM II project wordt uitgevoerd ter ondersteuning van de recent aangenomen European Border and Coast Guard verordening. Het gaat daarbij in het bijzonder om artikel 29, over het oprichten van een pool van gedwongen terugkeer monitors. Het project kent een looptijd van twee jaar. In die tijd zijn er trainingen, workshops en bijeenkomsten om zo tot een Europese werkwijze voor toezicht op gedwongen terugkeer te komen. De eerste training voor monitors is in januari 2017 in Nederland.

Breed samenwerkingsverband

Frem II wordt mede gefinancierd door het Asiel, Migratie en Integratie Fund (AMIF) van de Europese Unie en door de projectpartner landen. Het project wordt uitgevoerd door ICMPD met de steun van Frontex en het Fundamental Rights Agency (FRA). Het ICMPD doet dit in samenwerking met de projectpartner landen Oostenrijk, Bulgarije, Tsjechië, Finland, Griekenland, Hongarije, Letland, Luxemburg, Malta, Nederland, Portugal, Roemenië, Zweden en Zwitserland.

Deelnemers poseren voor eerste frem II projectstuurgroep
Deelnemers van het Forced Return Monitoring II projectstuurgroep.

Meer informatie