Onderzoek naar de opvolging van signalen uit het identificatie- en registratieproces van asielzoekers

De Inspectie Veiligheid en Justitie kijkt terug op een controle die is uitgevoerd op de asielinstroom uit 2015 en begin 2016 op mogelijke gevaren voor de nationale veiligheid. Ook onderzoekt de Inspectie de opvolging van de signalen over migratie-gerelateerde criminaliteit (mensenhandel en - smokkel) en jihadisme/terrorisme, zoals die nu wordt uitgevoerd. Het onderzoek gebeurt op verzoek van de bewindslieden van Veiligheid en Justitie.

Proces rond het opvolgen van signalen

Het ‘opvolgen van signalen’ begint bij ontvangst van een signaal door een van de organisaties die hierin een verantwoordelijkheid heeft. Dit kunnen afdelingen van de politie zijn, maar ook de Koninklijke Marechaussee, de Immigratie- en Naturalisatiedienst en het Centraal Orgaan opvang asielzoekers. Vanaf dat moment wordt bij deze organisaties een werkproces doorlopen.

Onderzoeksopzet beschreven in plan van aanpak

Het plan van aanpak bevat de onderzoeksvragen, de afbakening van het onderzoek en de onderzoeksmethoden.