Inspectie JenV onderzoekt overlijden asielzoeker in ebtl Hoogeveen

De Inspectie Justitie en Veiligheid start een onderzoek naar de niet natuurlijke dood van een Algerijnse asielzoeker in de Hoogeveense extra begeleiding- en toezichtslocatie (ebtl) op 10 maart 2018. 

De man kwam op 9 maart ten val en overleed een dag later in het ziekenhuis. De 32-jarige man was sinds september 2017 in Nederland en, door zijn betrokkenheid bij een groot aantal incidenten, op 28 december in de ebtl in Hoogeveen geplaatst. Vreemdelingen die in een reguliere COA-locatie overlast veroorzaken worden opgevangen in een ebtl. Een ebtl kent een strikter regime dan een reguliere COA-opvanglocatie.

Focus onderzoek

De Inspectie doet onderzoek naar het incident en de handelswijze van de betrokken partijen, zoals de politie en COA-medewerkers. Daarbij gaat de Inspectie onder meer na of de man op de juiste gronden in de ebtl is geplaatst. Waar nodig zal de samenwerking met de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in oprichting worden gezocht. 

De Inspectie verwacht het onderzoek voor de zomer te hebben afgrond.

""
Beeld: Mediatheek Rijksoverheid