Plan van aanpak onderzoek naar terugkeerproces Armeense kinderen

De Inspectie Justitie en Veiligheid heeft haar plan van aanpak van het onderzoek naar het terugkeerproces van de Armeense kinderen Lili en Howick gepubliceerd. Via een reconstructie van de feiten maakt de Inspectie inzichtelijk hoe het terugkeerproces van de twee Armeense kinderen is verlopen. Het onderzoek richt zich op de werkwijze van de daarbij betrokken organisaties. Ook kijkt de Inspectie in hoeverre het proces conform de geldende afspraken is uitgevoerd. Mede op verzoek van de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid doet de Inspectie onderzoek naar de gang van zaken.

Afbakening van het onderzoek

Het onderzoek richt zich in eerste instantie op het terugkeerproces van de Armeense kinderen in de periode tussen de uitspraak van de Raad van State (24 augustus 2018) dat ze niet in Nederland mochten blijven en het moment dat de staatssecretaris besloot hen een verblijfsvergunning toe te kennen (8 september 2018). Vanaf dat moment verviel de rechtsplicht om Nederland te verlaten en is er geen sprake meer van een terugkeerproces.

In het onderzoek richt de Inspectie zich op de volgende organisaties die bij het terugkeerproces waren betrokken:

  • De Dienst Terugkeer en Vertrek.
  • De Koninklijke Marechaussee.
  • De politie.
  • De Dienst Vervoer en Ondersteuning.
  • Voogdij instelling Stichting Nidos.

Als uit het verloop van het onderzoek blijkt dat ook andere betrokken organisaties een relevante rol hebben gespeeld, worden deze ook in het onderzoek betrokken.

De Inspectie verwacht het onderzoek eind 2018 te hebben afgerond.

Update 5 april 2019:
De Inspectie verwacht het onderzoek deze zomer te publiceren. Dit is later dan oorspronkelijk gepland (einde 2018/1e kwartaal 2019). De analyse van de informatie in deze casus kost meer tijd dan verwacht.  

""
Beeld: Mediatheek Rijksoverheid