Situatie asielzoekerscentrum Ter Apel onveilig en onhoudbaar

De situatie in het overvolle asielzoekerscentrum in Ter Apel is onhoudbaar. De brandveiligheid is er niet op orde, aan basale eisen van bed en bad wordt niet voldaan en het risico op gewelddadige incidenten neemt toe. De Inspectie Justitie en Veiligheid ziet dat het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) het niet meer alleen kan bolwerken en dringend bijstand nodig heeft.

Tijdens een bezoek afgelopen dinsdag aan het centrum constateerde de Inspectie JenV dat de maximale bezetting met honderden mensen wordt overschreden. Een situatie waarvoor zij in november waarschuwde. De norm staat een bezetting van 2000 asielzoekers toe maar die wordt flink overschreden. Er wordt nu niet voldaan aan de meest basale eisen van opvang op het gebied van bed en bad voor de groep mensen die er boven de maximale bezetting verblijven.
Deze asielzoekers verblijven binnen de hekken van het asielcentrum en overnachten in recreatieruimtes van COA en wachtkamers van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Maar een nachtelijk verblijf in deze ruimtes is onverantwoord en ontoelaatbaar. Ze zijn niet brandveilig. De asielzoekers kunnen hieruit niet snel vluchten bij brand. Groepen asielzoekers worden vanaf vandaag voor de nacht elders in het land ondergebracht. Maar dat is geen oplossing voor overdag. Dan worden ze weer teruggereden naar het overvolle Ter Apel.

Het bewaken van de orde en veiligheid in het asielcentrum is niet of nauwelijks mogelijk. Binnen de hekken van het COA-terrein groeit het aantal incidenten en de ernst ervan met de dag. Een groep van zo’n 200 tot 250 asielzoekers zorgt er voor flinke overlast.

Het COA, verantwoordelijk voor opvang en begeleiding van asielzoekers, heeft dringend hulp nodig om deze urgente situatie aan te kunnen. Hoofdinspecteur Hans Faber van de Inspectie JenV: "Er moet voorzien worden in een adequate verblijfsmogelijkheid waar mensen veilig zijn, zich veilig voelen en waar de brandveiligheid op orde is. De COA-medewerkers doen al maanden wat ze kunnen maar nu wordt bijna het onmogelijke van hen gevraagd.’’

De Inspectie JenV roept daarom het Rijk op om – zolang er meer asielzoekers verblijven dan de maximaal toegestane bezetting van 2000 mensen -  COA Ter Apel van bijzondere bijstand te voorzien zodat zo snel mogelijk adequate opvang wordt gerealiseerd. Ook roept ze de gemeenten en provincies buiten Groningen op om hierin samen te werken met het Rijk.

Asielzoekers komen aan bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Het Rode Kruis is ingeschakeld om hulp te bieden bij de opvang van asielzoekers in Ter Apel. Er staat een tent.
Beeld: ©ANP / Owen O'Brien