Publicaties - Nationale veiligheid

205 publicaties over Nationale veiligheid

Vul zoekcriteria in
Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.
Periode
U kunt hier een specifiek type publicatie kiezen, zoals brochures of jaarverslagen
Sorteren op:
 1. Rapport Minder brand minder slachtoffers en minder schade?

  De Inspectie Justitie en Veiligheid onderzocht het voorlichtingsprogramma 'Brandveilig leven' van de veiligheidsregio’s.

  Rapport | 11-04-2024

 2. Wederhoor VB en RCDV inspectierapport brandveilig leven

  Dit is de tabel met de wederhoor en de reactie op de wederhoor behorende bij het rapport Minder brand minder slachtoffers en ...

  Reactie op wederhoor | 11-04-2024

 3. Protocol voor de werkwijze

  Dit protocol biedt inzicht in de werkwijze die de Inspectie JenV hanteert bij het uitvoeren van inspectieonderzoek en in de ...

  Protocol | 10-04-2024

 4. Plan van aanpak Grootschalig en Specialistisch Brandweer Optreden

  De Inspectie Justitie en Veiligheid onderzoekt in hoeverre de brandweer is voorbereid op de bestrijding van complexe incidenten ...

  Plan van aanpak | 04-04-2024

 5. Brief opvolging aanbeveling bluswatervoorziening 2022

  De veiligheidsregio’s Flevoland en Gooi en Vechtstreek moeten nog sluitende afspraken maken  voor hun bluswatervoorziening. Het ...

  Brief | 27-07-2023

 6. Brief Inzet Brandweerassistent en First Responder

  De Veiligheidsregio Noord-Holland Noord heeft al een aantal jaren pilots lopen om meer brandweervrijwilligers te werven en zo te ...

  Brief | 24-07-2023

 7. Samenhangend Inspectiebeeld cybersecurity vitale processen 2023

  In het Samenhangend Inspectiebeeld cybersecurity vitale processen 2023 bundelen de toezichthouders, die sinds de invoering van de ...

  Rapport | 03-07-2023

 8. Rapport Stand van zaken rampenbestrijding in Caribisch Nederland 2022

  De crisisorganisatie op de eilanden Bonaire, Sint Eustatius en Saba is nog niet robuust ingericht. Deze is nog steeds niet ...

  Rapport | 30-05-2023

 9. Brief Zienswijze op het inspectierapport rampenbestrijding in Caribisch Nederland

  Reactie directeur-generaal Koninkrijksrelaties op de rapport ‘Stand van zaken rampenbestrijding in Caribisch Nederland 2022’.

  Brief | 30-05-2023

 10. Wederhoortabel rapport stand van zaken rampenbestrijding Caribisch Nederland 2022

  Dit is de tabel met reacties op wederhoor bij het rapport Stand van zaken rampenbestrijding in Caribisch Nederland 2022.

  Reactie op wederhoor | 30-05-2023