Publicaties - Nationale veiligheid

198 publicaties over Nationale veiligheid

Vul zoekcriteria in
Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.
Periode
U kunt hier een specifiek type publicatie kiezen, zoals brochures of jaarverslagen
Sorteren op:
 1. Rapport Stand van zaken rampenbestrijding in Caribisch Nederland 2022

  De crisisorganisatie op de eilanden Bonaire, Sint Eustatius en Saba is nog niet robuust ingericht. Deze is nog steeds niet ...

  Rapport | 30-05-2023

 2. Brief Zienswijze op het inspectierapport rampenbestrijding in Caribisch Nederland

  Reactie directeur-generaal Koninkrijksrelaties op de rapport ‘Stand van zaken rampenbestrijding in Caribisch Nederland 2022’.

  Brief | 30-05-2023

 3. Wederhoortabel rapport stand van zaken rampenbestrijding Caribisch Nederland 2022

  Dit is de tabel met reacties op wederhoor bij het rapport Stand van zaken rampenbestrijding in Caribisch Nederland 2022.

  Reactie op wederhoor | 30-05-2023

 4. Toetsingskader voor het regulier toezicht op de continuïteit van meldkamers 112

  De Inspectie Justitie en Veiligheid (IJenV) houdt in samenwerking met de Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (RDI) toezicht op ...

  Toetsingskader | 01-05-2023

 5. Brief Nationale Veiligheid Strategie

  De Inspectie Justitie en Veiligheid heeft de Nationale Veiligheid Strategie 2019 (NVS) onderzocht. Zij ging na of de ...

  Brief | 03-04-2023

 6. Wederhoortabel op rapportage NVS

  De conceptbrief is voor wederhoor aan de NCTV voorgelegd. In dit document de reacties hier op.

  Reactie op wederhoor | 03-04-2023

 7. Brief opvolging vergunningverlening evenementen

  De Inspectie Justitie en Veiligheid  (Inspectie JenV) deed vervolgonderzoek bij een aantal gemeenten en veiligheidsregio’s naar ...

  Brief | 14-03-2023

 8. Plan van aanpak Brandveilig leven

  De Inspectie Justitie en Veiligheid (Inspectie JenV) onderzoekt de regionale voorlichtingsprogramma’s van de brandweer. De ...

  Plan van aanpak | 16-02-2023

 9. Memo n.a.v. monitoring aanbevelingen duikongeval Koedijk - rapport 2015

  De Inspectie Justitie en Veiligheid (Inspectie JenV) heeft in 2022, in het kader van regulier toezicht, met 4 regio’s en het ...

  Publicatie | 17-01-2023

 10. Rapport Vervolgonderzoek naar de terroristenafdelingen in Nederland

  De Inspectie Justitie en Veiligheid constateert dat partijen  die betrokken zijn bij opvang en re-integratie van gedetineerden op ...

  Rapport | 21-11-2022