Rapport 'De Staat van de Rampenbestrijding (deel A en B en apart deel C) (eind 2009)' uitgebracht

Onderzoek Rampenbestrijding op Orde eind 2009

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft in maart 2008 te kennen gegeven dat de rampenbestrijding begin 2010 op orde moet zijn.

De Inspectie Openbare Orde en Veiligheid heeft onderzoek verricht naar de vooruitgang die de regio’s daarbij hebben geboekt. In januari 2009 heeft de Inspectie door middel van een tussenrapportage aangegeven hoe de regio’s er eind 2008 voorstonden. In deze eindrapportage staan de eindresultaten van haar onderzoek. Het is de eerste keer dat de Inspectie op deze wijze en in deze omvang ‘de staat van de rampenbestrijding’ (deel A en B) beschrijft. In deel C worden 'de veiligheidsregio's afzonderlijk bekeken'.