Rapport 'Toetsingskader rijkscrisisstructuur' gepubliceerd

In 2012 is het ‘Toetsingskader Rijkscrisisstructuur’ opgesteld. Het biedt handvatten voor de evaluatie van nationale crises. Zo is het toetsingskader uitgangspunt geweest bij de evaluatie van de rijkscrisisorganisatie tijdens de DigiNotar-crisis. Ook blijkt dit toetsingskader goed hanteerbaar bij onderzoeken waarbij een 'hard' wettelijk vastgesteld normenkader ontbreekt.

Door het toetsingskader kan, door beoogde prestaties en doelen te vergelijken met de feitelijke prestaties en bereikte doelen, een uitspraak worden gedaan over het functioneren van een organisatie. Het toetsingskader is ook gebruikt bij een interne evaluatie van de auditdienst van het Ministerie van Financiën en bij het onderzoek naar het functioneren van de recherche op de BES-eilanden.

In het rapport ‘Toetsingskader rijkscrisisstructuur’ vindt u een gedetailleerdere weergave van de bevindingen van de Inspectie.