Stand van zaken van terugkerende knelpunten bij slachtofferregistratie

De Inspectie Veiligheid en Justitie en de Inspectie voor de Gezondheidszorg hebben in 2013 gezamenlijk onderzoek gedaan naar de stand van zaken en ontwikkelingen rond vijf terugkerende knelpunten in de slachtofferregistratie bij grootschalige incidenten.

De inspecties constateren dat op het gebied van slachtofferregistratie een aantal stappen tot verdere verbetering is gezet. Echter, een aantal knelpunten is volgens de inspecties nog niet of onvoldoende opgepakt.

In het rapport 'Stand van zaken van terugkerende knelpunten bij slachtofferregistratie' vindt u een gedetailleerdere weergave van de bevindingen van de Inspectie.