Onderzoek stroomstoring Noord-Holland door Inspectie VenJ en Agentschap Telecom afgerond

Lessen uit de crisisbeheersing en telecommunicatie

De Inspectie Veiligheid en Justitie (Inspectie VenJ) en Agentschap Telecom hebben gezamenlijk onderzoek naar gedaan naar de stroomstoring die op 27 maart 2015 in Diemen plaatsvond. Een groot gedeelte van Noord-Holland en kleine gedeelten van Flevoland zaten zonder stroom. De Inspecties concluderen dat er goed moet worden overlegd tussen de verschillende Veiligheidsregio’s. Ook is een belangrijke constatering dat het telecomnetwerk bij een langdurige regionale stroomstoring kwetsbaarheden vertoont. Bij een stroomstoring vanaf 30 minuten, en zeker vanaf twee uur, is mobiele communicatie niet meer mogelijk. Minister Van der Steur heeft het rapport, mede namens de minister van Economische Zaken aangeboden aan de Tweede Kamer.

Bij de beheersing van deze crisis waren zes veiligheidsregio’s betrokken. De Inspectie VenJ heeft het crisismanagement door deze regio’s onderzocht en het Agentschap de effecten van de stroomstoring op telecommunicatiediensten en netwerken.

Verschil opschaling moet geen belemmering zijn voor samenwerking

De belangrijkste les op het gebied van het crisismanagement is dat het verschil in opschaling tussen de betrokken veiligheidsregio’s geen belemmering moet zijn voor de samenwerking. Bij stroomstoringen vanaf 30 minuten, en zeker na twee uur, moeten gebruikers rekening houden met het feit dat mobiele communicatie niet meer mogelijk is. Ook bij een langdurige stroomstoring moeten de telecomaanbieders een ononderbroken toegang tot het alarmnummer 112 garanderen. Dit traject zal door het agentschap nauwkeurig worden gevolgd.

Aanbevelingen

De aanbevelingen richten zich onder meer op de verschillende niveaus van opschaling binnen de veiligheidsregio’s. Er moet afstemming plaatsvinden over een aantal kritieke processen, zoals informatiemanagement en (publieks-)communicatie. Verder moeten burgers, bedrijven en overheden zich bewust zijn van de beperkingen van telecommunicatie en worden geïnformeerd over alternatieven in dergelijke situaties.

Inzicht in effecten stroomstoring

Het onderzoek geeft de betrokkenen inzicht in de effecten van de stroomstoring en lessen voor de toekomst. Minister Van der Steur zal de aanbevelingen onder de aandacht brengen van het Veiligheidsberaad. De Inspectie VenJ zal de opvolging van de aanbevelingen monitoren in het reguliere toezicht op de veiligheidsregio’s.

De Minister van Economische Zaken heeft eerder aangegeven dat meerdere onderzoeken worden uitgevoerd naar de effecten van de stroomstoring die zich primair richten op mobiele telecomaanbieders.