Nulmeting van de repressieve brandweerzorg in Caribisch Nederland

Caribisch Nederland kent één brandweerkorps, het brandweerkorps Caribisch Nederland (BKCN). Het BKCN is gelijktijdig met de wijziging van de status van de eilanden Bonaire, Sint Eustatius en Saba in 2010 gevormd. Voor 2010 kende elk eiland een eigen lokale brandweer. De Inspectie Veiligheid en Justitie start voor het eerst een onderzoek naar de inrichting van de repressieve brandweerzorg op de drie eilanden.

Onderzoeksopzet

Met het onderzoek wil de Inspectie bepalen waar het BKCN staat in haar ontwikkeling en in hoeverre de inrichting van de repressieve brandweerzorg in Caribisch Nederland voldoet aan de geldende wet- en regelgeving. Hierbij wordt gekeken naar de opkomsttijden, de samenstelling van de brandweereenheden en de opleidingen van het personeel. De onderzoeksopzet staat beschreven in een plan van aanpak.