Aangepaste planning onderzoek repressieve brandweerzorg

De Inspectie Veiligheid en Justitie onderzoekt momenteel de inrichting van de repressieve brandweerzorg in Nederland. De 25 regiobeelden die in dit kader zijn opgesteld, zijn inmiddels vrijwel allemaal besproken met de verantwoordelijke bestuurders in de regio’s. De Inspectie gebruikt de informatie uit de regiobeelden en de gemaakte opmerkingen in de bestuurlijke gesprekken voor het opstellen van een landelijk beeld. De Inspectie hecht aan zorgvuldigheid en kwaliteit en aan afstemming van het landelijk beeld met verschillende gremia, zoals de Bestuurlijke Adviescommissie Brandweer van het Veiligheidsberaad en de Raad van Brandweercommandanten. Daardoor vergt het opstellen van het landelijk beeld meer tijd dan was voorzien. Het onderzoek bevindt zich in de afrondende fase, waarna het openbaar wordt gemaakt.