Plan van aanpak incidentonderzoek Orkanen Irma, José en Maria op de BES-eilanden

De Inspectie houdt toezicht op de brandweer en de rampenbestrijding en crisisbeheersing op de eilanden in Caribisch Nederland (BES-eilanden). Vanuit dit toezicht heeft de Inspectie in 2013/2014 de voorbereiding op rampen en crises onderzocht en hier rapporten per eiland over opgesteld.

Aanbevelingen en resultaten

De Inspectie heeft in de periode juni tot september 2017- gelijktijdig met het brandweeronderzoek op de drie BES-eilanden - interviews afgenomen om te kunnen vaststellen wat er met de aanbevelingen uit deze rapporten is gedaan en tot welke resultaten dit heeft geleid.
De ervaringen met de rampenbestrijding waren tot op het moment van interviewen vooral gebaseerd op planvorming en oefening. Op geen van de eilanden was sedert 2014 een incident voorgevallen dat een opschaling naar een coördinatie niveau 2 (opschaling beleidsteam) of 3 (boveneilandelijke opschaling) vereiste.

Doel van incidentonderzoek

Het doel van dit incident onderzoek is in kaart brengen hoe de rampenbestrijdings-organisaties in Caribisch Nederland hebben gefunctioneerd voor, tijdens en na het passeren van de storm ‘Bret’ respectievelijk de orkanen ‘Irma’, ‘José’, en ‘Maria’.

Beeld: Pixabay