Onderzoeksaanpak bluswatervoorziening brand Amstelveense Sint-Urbanuskerk

De Inspectie Justitie en Veiligheid heeft haar plan van aanpak van het onderzoek naar de rol die de bluswatervoorziening heeft gehad bij de bestrijding van de brand in de Sint-Urbanuskerk in Amstelveen gepubliceerd. Bij de brand op 15 september 2018 ging een deel van de kerk verloren. De Inspectie onderzoekt hoe de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden rond de bluswatervoorziening in Amstelveen zijn belegd en hoe dit in de praktijk functioneert. De Inspectie streeft ernaar het onderzoek begin 2019 af te ronden.

Doel onderzoek en onderzoeksvragen

Met het onderzoek wil de Inspectie nagaan of er problemen waren met de bluswatervoorziening en wat hiervan de mogelijke oorzaken zijn. Daarnaast wil zij andere gemeenten, brandweerkorpsen en veiligheidsregio’s aanzetten tot het controleren van de eigen bluswatervoorziening.

De Inspectie heeft voor dit onderzoek de volgende drie onderzoeksvragen geformuleerd:

  • Welke rol heeft de bluswatervoorziening gehad bij de bestrijding van de brand in de Sint-Urbanuskerk te Amstelveen op 15 september 2018?
  • Hoe is de bluswatervoorziening in de gemeente Amstelveen georganiseerd?
  • Op welke wijze verloopt de informatievoorziening tussen de gemeente Amstelveen en de brandweer Amsterdam-Amstelland over de beschikbaarheid van bluswater?

Aanleiding

Op zaterdag 15 september 2018 wordt de brandweer Amsterdam-Amstelland gealarmeerd voor een brand in de Sint-Urbanuskerk in Amstelveen. Uit tv-beelden en uit berichten op social media blijkt dat de brandweer moeite heeft met het vinden van de brandkranen. Voor de bestrijding van de brand maakt de brandweer die avond gebruik van zowel de brandkranen als van open water in de directe omgeving van de kerk. De onrust in de lokale gemeenschap en de vele vragen die er leven is voor de burgemeester van Amstelveen en de commandant van de brandweer Amsterdam-Amstelland aanleiding de Inspectie te vragen een onderzoek in te stellen naar de brandbestrijding en dit specifiek te richten op de bluswatervoorziening. De oorzaak van de brand maakt geen onderdeel uit van dit onderzoek.

""
Beeld: Inspectie JenV