Onderzoek naar brandweerzorg Caribisch Nederland

De Inspectie Justitie en Veiligheid gaat de brandweerzorg op Bonaire, Sint-Eustatius en Saba (BES-eilanden) onderzoeken. De drie BES-eilanden hebben samen één korps: Brandweerkorps Caribisch Nederland. De Inspectie kijkt naar de risicobeheersing door de brandweer, naar de vakbekwaamheid van het personeel en in hoeverre haar aanbevelingen uit eerder onderzoek zijn opgevolgd.
 

Bij het onderzoek naar de vakbekwaamheid gaat de Inspectie JenV bijvoorbeeld na of het korps zich bewust is van de risico’s die het personeel loopt bij het werk en of medewerkers voldoende zijn opgeleid en getraind. Risicobeheersing gaat over het voorkomen en beperken van brand, brandgevaar en van ongevallen. Daarbij kijkt de Inspectie naar de advisering door de brandweer aan het bevoegd gezag, zoals bij bouwvergunningen.

Aanbevelingen 2017

In 2017 constateerde de Inspectie JenV onder meer dat de bestuurscolleges van de BES en de korpsbeheerder niet erg actief waren als het ging om de brandweer(-zorg). Brandbeveiligingsverordeningen ontbraken, in beleidsplannen stond geen brandweerparagraaf en er ontbrak een beheersplan. De Inspectie gaf hen het advies duidelijke afspraken te maken over taken en aansturing van de brandweer. De Inspectie JenV gaf ook de aanbeveling een gemeenschappelijke meldkamer met één alarmnummer voor alle hulpdiensten in te richten. De Inspectie JenV gaat nu na wat er met die aanbevelingen is gebeurd.

Update 21 juli 2020: Vanwege de uitbraak van het coronavirus is het bezoek aan de eilanden eind maart afgezegd en het onderzoek tijdelijk stopgezet. De Inspectie heeft onlangs besloten het onderzoek weer te hervatten. Omdat een bezoek aan de eilanden nog niet aan de orde is, is besloten het element vakbekwaamheid uit bovenstaand onderzoek momenteel niet uit te voeren. De redenen hiervoor zijn onder meer dat eigen observaties van oefeningen en evaluaties niet mogelijk zijn. Het onderzoek zal zich daarom richten op risicobeheersing en opvolging van aanbevelingen uit eerder onderzoek.

Brandweerauto Bonaire
Beeld: ©Inspectie Justitie en Veiligheid