Politie kan beter sturen op werkvoorraad met zaakvolgsysteem

De invoering van het landelijke zaakvolgsysteem BOSZ door de politie lijkt vruchten af te werpen. Met het ICT-programma BOSZ  kan nu beter gestuurd worden op de werkvoorraad en op de kwaliteit van opsporingsdossiers. Dit blijkt uit onderzoek van de Inspectie Justitie en Veiligheid.

Met onder meer de invoering van dit systeem heeft de politie aanbevelingen opgevolgd die de Inspectie JenV deed in haar onderzoek naar de betrouwbaarheid van politiecijfers.  Ook het Openbaar Ministerie werkt met dit systeem. 

De Inspectie JenV wil het lerend vermogen bevorderen van de organisaties die onder haar toezicht staan. Daartoe bekijkt zij onder meer of haar eerder gedane aanbevelingen ter verbetering zijn opgevolgd.

""