Inspectiebrief aan de minister over toenemende zorg in het forensische zorgveld

Brief waarin de Inspectie Justitie en Veiligheid aandacht vraagt voor het forensische zorgveld. De Inspectie heeft in 2017 hierover verschillende rapporten uitgebracht. De zorg van de Inspectie neemt toe of de sector voldoende wordt toegerust om haar complexe opdracht te vervullen.