Definitief rapport over leef- en werkklimaat in De Woenselse Poort openbaar

Begin september 2016 waren er berichten in de media over mogelijke misstanden in de forensisch psychiatrische kliniek De Woenselse Poort. Dit was voor de Inspectie Veiligheid en Justitie (Inspectie VenJ) aanleiding voor een incidentonderzoek. Lopende het onderzoek heeft de Inspectie VenJ de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie en de Raad van Bestuur van Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven en De Kempen (GGzE) tussentijds geïnformeerd dat het leef- en werkklimaat onvoldoende veilig was en dat er directe verbetermaatregelen nodig waren. Hierop heeft de Raad van Bestuur van GGzE een plan van aanpak opgesteld. Vandaag is het definitieve rapport over De Woenselse Poort aangeboden aan de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie.

Conclusies van de Inspectie VenJ

In haar onderzoek komt de Inspectie tot de conclusie dat een derde van de cliënten in De Woenselse Poort softdrugs gebruikt, agressie en intimidatie relatief vaak voorkomt en er liefdesrelaties zijn tussen cliënten. De Inspectie oordeelt dat De Woenselse Poort onvoldoende toezicht heeft op haar cliënten als gevolg van tekortkomingen op het gebied van de kwalitatieve en kwantitatieve personele bezetting, de managementstructuur en de cultuur.

Aanbevelingen ter verbetering van het leef- en werkklimaat

Om het leef- en werkklimaat binnen de kliniek te verbeteren doet de Inspectie VenJ de volgende aanbevelingen:

  • Breng de inzetbaarheid van deskundig en ervaren personeel op peil.
  • Draag zorg voor aandacht, sturing en ondersteuning voor medewerkers en geef richting aan de teamprocessen (waaronder drugsbestrijding).
  • Creëer een open en transparante communicatiecultuur.

Vervolgonderzoek in samenwerking met de Inspectie voor de Gezondheidszorg

In 2017 voert de Inspectie VenJ in samenwerking met de Inspectie voor de Gezondheidszorg een vervolgonderzoek uit. Het rapport ‘De Woenselse Poort - Incidentonderzoek’ en het plan van aanpak van De Woenselse Poort zijn daarvoor de leidraad.